Płyty Ażurowe (PA)


Płyty wielootworowe
typu PA przeznaczone są do stosowania w umacnianiu skarp ziemnych i rowów. Ponadto znajduje ona zastosowanie w wykonawstwie tymczasowych nawierzchni drogowych oraz dojazdów do gospodarstw rolnych. Płyta posiada otwory zarówno wewnątrz jak i na krawędziach płyty. Płyty ażurowe produkowane są w trzech wariantach:
– zbrojone siatką stalową,
– zbrojone włóknami polimerowymi,
– bez zbrojenia.

Waga produktu:
90x60x10 – 105 kg
Klasa betonu: ≥ 25/30

Składowanie w zakładzie prefabrykacji i na placu budowy powinno odbywać się w pozycji poziomej na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Płyty układane są na palecie w ilości 12 sztuk w dwóch rzędach. Elementy są dostosowane do transportu poziomego.
Płyty posiadają Krajową Ocenę Techniczną Nr IBDiM-KOT-2018/0267 oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.

Dostępne rozmiary:

Płyta Ażurowa (bez zbrojenia)
dł. 90 cm (A) x szer. 60 cm (B) x wys. 10 cm (C)


Płyta Ażurowa (zbrojenie z siatki stalowej)
dł. 90 cm (A) x szer. 60 cm (B) x wys. 10 cm (C)


Płyta Ażurowa (zbrojenie rozproszone)
dł. 90 cm (A) x szer. 60 cm (B) x wys. 10 cm (C)

Składowanie w zakładzie prefabrykacji i na placu budowy powinno odbywać się w pozycji poziomej na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Płyty układane są na palecie w ilości 12 sztuk w dwóch rzędach. Elementy są dostosowane do transportu poziomego.
Płyty posiadają Krajową Ocenę Techniczną Nr IBDiM-KOT-2018/0267 oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.

Dostępne rozmiary:

Płyta Ażurowa (bez zbrojenia)
dł. 90 cm (A) x szer. 60 cm (B) x wys. 10 cm (C)


Płyta Ażurowa (zbrojenie z siatki stalowej)
dł. 90 cm (A) x szer. 60 cm (B) x wys. 10 cm (C)


Płyta Ażurowa (zbrojenie rozproszone)
dł. 90 cm (A) x szer. 60 cm (B) x wys. 10 cm (C)