Płyty przejazdowe kolejowe

Płyty przejazdowe charakteryzują się wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi zapewniającymi bezpieczeństwo ruchu samochodowego. Wysokie parametry płyt chronią przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. Cechy płyt przejazdowych umożliwiają szybki i łatwy montaż na przejazdach o dużym natężeniu ruchu pojazdów.

Właściwości płyt przejazdowych:
•Beton klasy: C45/55;
•Stopień mrozoodporności: F150;
•Nasiąkliwość betonu: <4,5%;
•Stal klasy: A-IIIN(B500SP);
•Otulina zbrojeniowa: 30mm.

Produkty posiadają Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych nr 1/KPZ/2021.

Rozróżnia się dwa główne rodzaje betonowych płyt: wewnętrzne, układane w przestrzeni międzyszynowej oraz zewnętrzne, które układa się po zewnętrznych stronach toru kolejowego i łączą nawierzchnię drogową lub z kolejnymi płytami – przy przejazdach wielotorowych.