TANDEM DECK GRIP ®

Oferowany produkt to prefabrykowany podkład do zabezpieczania terenu,
w szczególności skarp, nasypów i koryt rzek znajdujący zastosowanie przy pracach
ziemnych, w budownictwie podczas zabezpieczania terenów o zróżnicowanym
kształcie i nachyleniu oraz przy pracach melioracyjnych.

Podstawową zaletą produktu jest zapewnienie rozwiązania w postaci
prefabrykowanego podkładu do zabezpieczania terenu, który stanowi gotowy do użycia produkt i nie wymaga podejmowania dodatkowych czynności na placu budowy podczas jego implementacji, stopnia nachylenia terenu, co w konsekwencji zmniejsza koszty i skraca czas układania takich podkładów w porównaniu do rozwiązań znanych na rynku.

Osiągnięto to dzięki temu, że w prefabrykowanym podkładzie do zabezpieczania terenu, arkusz materiału syntetycznego jest integralnie połączony z częścią betonową utworzoną przez pojedyncze i niepołączone ze sobą modułowe elementy betonowe. Taki podkład, dzięki temu, że modułowe elementy betonowe nie sią ze sobą połączone charakteryzuje się elastycznością i stanowi gotowy produkt do zabezpieczania terenu o dowolnym ukształtowaniu.

Podkład nie wymaga podejmowania dodatkowych czynności w trakcie jego
układania, choć może być kotwiony do gruntu

Wymiary produktu:
Długość: 3020 mm
Szerokość: 1500 mm
Wysokość: 10 mm
Klasa betonu:
C30/37
W8, F150, XM2
Rodzaj podkładu
Geodzianina