Dotacja na kapitał obrotowy dla TANDEM Sp. z o.o.

Cel projektu:  Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Planowane efekty: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja Wartość projektu: 214.339,26 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 214.339,26 PLN