Dotacja na kapitał obrotowy dla TANDEM Sp. z o.o.

Cel projektu:  Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Planowane efekty: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja Wartość projektu: 214.339,26 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 214.339,26 PLN

TANDEM zaprasza na Targi Kielce!

TANDEM pojawi się 14 maja na Targach w Kielcach podczas XXV Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUSTOSTADA-POLSKA.

Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska są jednym z najważniejszych i prestiżowych wydarzeń branżowych w Polsce. Już po raz dwudziesty piąty, w ciągu trzech dni – od 14 do 16 maja 2019, w Targach Kielce spotkają się przedstawiciele najważniejszych firm budowlanych, specjaliści z branży oraz zarządcy dróg.

Podczas ubiegłorocznego „święta drogownictwa” na 30.000 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej swoją ofertę zaprezentowało aż 418 firm. Przez trzy majowe dni Targi Kielce odwiedziło ponad 10.000 branżowych zwiedzających i odbyło się 10 specjalistycznych konferencji, dotyczących budownictwa drogowego. Tegoroczna, urodzinowa odsłona zapowiada się równie interesująco.

Nasze sanowisko to F38. Na mapie znajdą Państwo dokładną informacje jak do nas trafić. Serdecznie zapraszamy!
https://targikielce.pl/pl/xxv-miedzynarodowe-targi-budownictwa-drogowego-autostrada-polska,19998/plan-terenow-targowych,20004.htm?subplan=6401a1ff021eee8908c4d5ddafccdd4e35c73d0f&stand=F-38

Plan targów znajdą Państwo pod poniższym linkiem

http://phavi.targikielce.pl/at/attachments/2019/0509/105157-autostrada-polska-2019-program-targow.pdf

Wszelkie niezbędne informacje o targach znajdują pod tym poniższym linkiem

https://targikielce.pl/pl/targi-budowy-drog-i-mostow-maszyny-i-konstrukcje-budowlane,19998,d.htm

Podpisaliśmy umowę w Urzędzie Miejskim w Żarach!

W tym tygodniu podpisaliśmy umowę w Urzędzie Miejskim w Żarach na zadanie pn: „Przebudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -ulica Zielonogórska w Żarach -Etap I”.

Termin realizacji do 30.04.2020 r .

Wartość zamówienia 7 554 540,90zł.

Uzbrojenie strefy inwestycyjnej i utworzenie Żagańsko- Żarskiej Strefy Gospodarczej

W ostatnich dniach zakończyliśmy prace przy projekcie  pn:„Uzbrojenie strefy inwestycyjnej przy ul. Asnyka w Żaganiu w systemie zaprojektuj i wybuduj.”„Utworzenie Żagańsko- Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko- Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1- Gospodarka i Innowacje, działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne, gdzie Zamawiającym była Gmina Miejska Żagań. 

W ramach zadania wykonano następujące prace:

  1. Wykonano pełną dokumentacje projektową i wykonawczą dla:

     branży sanitarnej, elektrycznej SN i NN,  teletechniczne i     branży drogowej.

2. Wykonano  prace budowlane poprzez:

-budowę sieci wodnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

– budowę zbiornika retencyjnego, żelbetowego z pośrednictwem separatorów i osadników wraz z przepompownią. Pojemność retencyjna łącznie – 1 100,00 m3

budowę  oświetlenia dróg na stalowych słupach  65 sztuk o wysokości 8m, oprawy LED na wysięgnikach.

– przebudowę linii napowietrznej SN 20kV 

Wykonano nowe  nawierzchnie dróg  obsługujących strefę  i zjazd Drogi Krajowej  12e poprzez:

·      wykonanie konstrukcji nawierzchni asfaltowych 

·      wykonanie konstrukcji nawierzchni z betonu wałowanego RCC C30/37

Prace zakończono  dnia 16.04.2019r.

Wartość inwestycji:  10 043 698,21zł.