Przejdź do treści

ROZWIJAJ SWOJE KOMPETENCJE

Akademia TANDEM

Lista kursów i szkoleń (zapisy)

Urządzenia

 1. Koparki jednonaczyniowe:
  – do 25 ton klasa III 
  – wszystkie klasa I 1)
  – Klasa III+I
 2. Ładowarki jednonaczyniowe
  – do 20 ton klasa III
  – wszystkie klasa I 1)
  – klasa III+I
 1. Montażysta rusztowań
 2. Przecinarki do nawierzchni dróg
 3. Pompy do mieszanek betonowych
 4. Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
 5. Równiarka
 6. Piły mechaniczne do ścinki drzew
 7. Koparko-ładowarki wszystkie klasa III
 8. Spycharki Klasa III (do 110KW)
 1. Kosy spalinowe
 2. Zagęszczarki i ubijak wibracyjny
 3. Narzędzia udarowe ręczne
 4. Agregaty tynkarskie
 5. Betoniarki
 6. Walce drogowe wszystkie klas II
 7. Wielozadaniowe nośniki osprzętów

1) osoba posiadająca uprawnienia na klasę II

Wózki widłowe

 

 • Wózek jezdniowy podnośnikowy
 • Wózek jezdniowy podnośnikowy specjalizowanz

E3 – urządzenia do przetwarzania, uzdatniania i magazynowania paliw gazowych, sieci gazowe rozdzielcze i przemysłowe; urządzenia  i instalacje gazowe o ciśnieniu   do i powyżej 5 kPa, przemysłowe odbiorniki paliw gazowych, aparatura kontrolno-pomiarowa

D1 – urządzenia  i zespoły prądotwórcze; urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyżej niż 1 kV lub powyżej, urządzenia  do elektrolizy, urządzenia elektrotermiczne, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW, elektryczna sieć trakcyjna, elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym, aparatura kontrolno-pomiarowa.

UDT

 

 • wózki jezdniowe II WJO
 • wózki jezdniowe w tym specjali class=”list_check”zowane I WJO
 • żurawie przenośne II Ż (HDS)
 • żurawie samojezdne II Ż
 • podesty ruchome wolnobieżne I P (nożycowe)
 • podesty ruchome samojezdne montowane na pojeździe I P (koszowe)
 • suwnice II S
 • dźwigi II D
 • wciągarki wciągniki II W

Nasze szkolenia przeprowadzane są przez wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę pracowników. Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

SEP

 

E1 – urządzenia i zespoły prądotwórcze; urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyżej niż 1 kV lub powyżej, urządzenia  do elektrolizy, urządzenia elektrotermiczne, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW, elektryczna sieć trakcyjna, elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym, aparatura kontrolno-pomiarowa.

E2 – kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW, sieci i instalacje cieplne, przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze; pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW, sprężarki o mocy powyżej 20 kW, piece przemysłowe, aparatura kontrolno-pomiarowa

D2 – kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW, sieci i instalacje cieplne, przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze; pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW, sprężarki o mocy powyżej 20 kW, piece przemysłowe, aparatura kontrolno-pomiarowa

D3 – urządzenia do przetwarzania, uzdatniania i magazynowania paliw gazowych, sieci gazowe rozdzielcze i przemysłowe; urządzenia  i instalacje gazowe o ciśnieniu   do i powyżej 5 kPa, przemysłowe odbiorniki paliw gazowych, aparatura kontrolno-pomiarowa

Szkolenie elektryczne przeznaczone jest dla osób, które będą pracowały, pracują na stanowisku eksploatacji lub dozoru urządzeń elektrycznych. Po ukończonym szkoleniu i zdanym egzaminie kursant może zdobyć uprawnienia do obsługi, konserwacji, remontów, montażu i pomiarów urządzeń instalacji i sieci do 1 kW lub powyżej.

Zapisz się już teraz

 

Marta Rabsztyn

Tel: +48 536 250 300
E-mail: akademia@tandemzagan.pl
Godz. pracy: 7:00 – 15:00

Zapraszamy!

Inne nasze usługi