Płyty Drogowe

Płyty przeznaczone są do stosowania w wykonawstwie tymczasowych nawierzchni drogowych, takich jak drogi montażowe na placach budów, dojazdy do wszelkich budowli oraz przejazdy dostępne dla wszelkiego rodzaju pojazdów z ładunkiem. Płyty zostały zazbrojone siatkami stalowymi, co wraz z zastosowaniem wysokiej klasy betonu gwarantuje dużą odporność na obciążenia. Składowanie w zakładzie prefabrykacji i na placu budowy powinno odbywać się w pozycji poziomej na utwardzonym podłożu. Płyty mogą być przechowywane na wolnym powietrzu pod zadaszeniem. Są przystosowane do transportu poziomego. Płyty posiadają Krajową Ocenę Techniczną Nr IBDiM-KOT-2018/0267 oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.

Płyty drogowe pełne MON

300 cm (A) x 100 cm (B) x 15 cm (C)
300 cm (A) x 100 cm (B) x 18 cm (C)
300 cm (A) x 100 cm (B) x 20 cm (C)
300 cm (A) x 150 cm (B) x 15 cm (C)
300 cm (A) x 100 cm (B) x 18 cm (C)
300 cm (A) x 100 cm (B) x 20 cm (C)

Płyty drogowe pełne PD

300 cm (A) x 100 cm (B) x 15 cm (C)
300 cm (A) x 100 cm (B) x 18 cm (C)
300 cm (A) x 150 cm (B) x 15 cm (C)
300 cm (A) x 150 cm (B) x 18 cm (C)
300 cm (A) x 200 cm (B) x 18 cm (C)

Płyty drogowe pełne MON

300 cm (A) x 100 cm (B) x 15 cm (C)
300 cm (A) x 100 cm (B) x 18 cm (C)
300 cm (A) x 100 cm (B) x 20 cm (C)
300 cm (A) x 150 cm (B) x 15 cm (C)
300 cm (A) x 100 cm (B) x 18 cm (C)
300 cm (A) x 100 cm (B) x 20 cm (C)

Płyty drogowe pełne PD

300 cm (A) x 100 cm (B) x 15 cm (C)
300 cm (A) x 100 cm (B) x 18 cm (C)
300 cm (A) x 150 cm (B) x 15 cm (C)
300 cm (A) x 150 cm (B) x 18 cm (C)
300 cm (A) x 200 cm (B) x 18 cm (C)