Podkłady tramwajowe

Obecnie najpowszechniej stosowane podkłady tramwajowe są produkowane z betonu. Stosowany jest beton klasy C45/55 o klasach ekspozycji XC4/XD3/XF4. Nasza oferta obejmuje produkcję podkładów tramwajowych w postaci:

• Monobloków
• Duobloków

Produkowane podkłady tramwajowe są zgodne z obowiązującymi normami europejskimi(PN-EN) dotyczącymi stosowania na liniach kolejowych odpowiednich do obciążeń osi do 160kN i prędkości do 100km/h dla szerokości torów 1435mm i 1000mm, dzięki temu spełniają wysokie wymagania wytrzymałościowe (>50lat).