Płyty JOMB

Płyta drogowa wielootworowa JOMB stosowana jest do budowy różnego rodzaju dróg tymczasowych oraz dojazdowych. Ponadto znajduje ona zastosowanie w utwardzaniu parkingów oraz placów. Płyty zostały zazbrojone siatkami stalowymi, co wraz z zastosowaniem wysokiej klasy betonu gwarantuje dużą odporność na obciążenia. Składowanie w zakładzie prefabrykacji i na placu budowy powinno odbywać się w pozycji poziomej na utwardzonym podłożu. Płyty mogą być przechowywane na wolnym powietrzu pod zadaszeniem. Są przystosowane do transportu poziomego.

Płyty posiadają Krajową Ocenę Techniczną Nr IBDiM-KOT-2018/0267 oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.

Klasa betonu: ≥ 25/30


Płyta JOMB
dł. 100 cm (A) x szer. 75 cm (B) x wys. 12 cm (C)Objętość betonu [m3]: 0,067
Ciężar [kg]: 155


Płyta JOMB-E
dł. 100 cm (A) x szer. 75 cm (B) x wys. 12,5 cm (C)Objętość betonu [m3]: 0,067
Ciężar [kg]: 155


Płyta JOMB
dł. 100 cm (A) x szer. 75 cm (B) x wys. 12 cm (C)Objętość betonu [m3]: 0,067
Ciężar [kg]: 155


Płyta JOMB-E
dł. 100 cm (A) x szer. 75 cm (B) x wys. 12,5 cm (C)Objętość betonu [m3]: 0,067
Ciężar [kg]: 155