Płyty przejazdowe tramwajowe

Płyty tego typu stosuje się do zabudowy skrzyżowania dróg samochodowych z torami tramwajowymi. Znajduje zastosowanie również w przejściach dla pieszych przez torowisko oraz w torowiskach tramwajowych na obiektach mostowych. Wykorzystywanie płyt na torowiskach tramwajowych umożliwia dogodne i bezpieczne przemieszczanie się pojazdów w ruchu kołowym przez torowisko tramwajowe, nie powodując przy tym jej uszkodzeń.

Właściwości płyt przejazdowych:
• Beton klasy: C45/55;
• Stopień mrozoodporności: F150;
• Nasiąkliwość betonu: <4,5%;
• Klasy ekspozycji: XC4,XD3,XF2,XM2

Produkty posiadają Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych nr 1/KPT/2021.

Płyty tego typu stosuje się do zabudowy skrzyżowania dróg samochodowych z torami tramwajowymi. Znajduje zastosowanie również w przejściach dla pieszych przez torowisko oraz w torowiskach tramwajowych na obiektach mostowych.

Wykorzystywanie płyt na torowiskach tramwajowych umożliwia dogodne i bezpieczne przemieszczanie się pojazdów w ruchu kołowym przez torowisko tramwajowe, nie powodując przy tym jej uszkodzeń.

Płyty tego typu stosuje się do zabudowy skrzyżowania dróg samochodowych z torami tramwajowymi. Znajduje zastosowanie również w przejściach dla pieszych przez torowisko oraz w torowiskach tramwajowych na obiektach mostowych.

Wykorzystywanie płyt na torowiskach tramwajowych umożliwia dogodne i bezpieczne przemieszczanie się pojazdów w ruchu kołowym przez torowisko tramwajowe, nie powodując przy tym jej uszkodzeń.