Podstawa pod ogrodzenia i znaki

Podstawa drogowa stosowana jest do znaków drogowych i pod tablice kierujące U-21, U-3 oraz zapory drogowe U-20a, U-20b, U-20c, a także wygrodzeń budowlanych.

Element stabilizuje zamocowane w nim słupki drogowe oraz utrzymuje bezpieczeństwo ruchu drogowego. Najczęściej stosowane przy czasowej organizacji ruchu.

Podstawy posiadają Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych nr 1/ST/2020.

Podstawy drogowe stosowane są:

– do stabilizacji konstrukcji wsporczych,
– do odgradzania robót drogowych,
– do odgradzania miejsc stwarzających zagrożenie.

Wymiary:

Podstawa: 59 x 21 x 13 cm
Otwory: 7,5 x 7,5; Ø5 i Ø7,5 cm